Pogrzeb z kremacją

Pogrzeb z kremacją

Coraz więcej osób wybiera inną formę pochówku niż tę tradycyjną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin osób Zmarłych w Domu Pogrzebowym EDEN w Mielcu wykonujemy kremację.

Kremacja ciała zmarłego jest coraz popularniejszą formą obrządku pogrzebowego. Jeszcze do niedawna do spopielenia zwłok podchodzono z dystansem, pojawiało się wiele wątpliwości przeróżnej natury – od kwestii moralności do obaw o przebieg ceremonii pogrzebowej. Obecnie kremowanie ciała nie budzi tak wielu emocji. Stało się naturalną częścią procesu przygotowania do pochówku, na którą decyduje się coraz więcej rodzin.

Kremacja,  coraz bardziej popularna forma pochówku jest akceptowana przez Kościół Katolicki.

Przebieg procesu kremacji jest podobny, jak w przypadku tradycyjnej formy pogrzebu. Ciało Zmarłego jest odpowiednio przygotowywane, ubierane oraz składane w specjalnej trumnie wykonanej z ekologicznych, łatwo ulegających spopieleniu materiałów. Rodzina może uczestniczyć w akcie kremacji, spędzając czas w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Po zakończeniu procesu spopielenia prochy Zmarłego umieszczane są w wybranej uprzednio urnie, która po odprawieniu uroczystości pogrzebowej składana jest do grobu.

Pogrzeb z kremacją